Trang chủ / Tư liệu / (Hỏa tốc) CV 134/TWPCTT ngày 18.10.2017 về việc báo cáo hiện trạng phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

(Hỏa tốc) CV 134/TWPCTT ngày 18.10.2017 về việc báo cáo hiện trạng phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Chi tiết xem tại: 
http://phongchongthientai.vn/resources/files/ccsfc181017030049cv-134-twpctt-ngay-18-10-2017-vv-bao-cao-hien-trang-phong--tranh-lu-ong--lu-quet--sat-lo-dat.pdf

 Nguồn: Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT

Bình luận & Nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn