Trang chủ / Hệ thống văn bản luật liên quan / Báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016, trọng tâm nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016, trọng tâm nhiệm vụ năm 2017.


Báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016,
trọng tâmnhiệm vụ năm 2017.
Chi tiết tại đây: tải về

Nguồn: Tongcuchthuyloi.gov.vn

Bình luận & Nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn