Trang chủ / Tư liệu liên quan / Phim tài liệu - Công tác phòng tránh thiên tai năm 2016 - Những thách thức trong thời gian tới

Phim tài liệu - Công tác phòng tránh thiên tai năm 2016 - Những thách thức trong thời gian tới

Phim tài liệu - Công tác phòng tránh thiên tai năm 2016 - Những thách thức trong thời gian tới 
Chi tiết tại đây: http://phongchongthientai.vn/tin-tuc/phim-tai-lieu---cong-tac-phong-tranh-thien-tai-nam-2016---nhung-thach-thuc-trong-thoi-gian-toi/-c4299.html

Bình luận & Nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn