Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU THIÊN TAI VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Phòng 701, tầng 7, số nhà 30D, Đường Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội
Email: rideshanoi@gmail.com