• Đánh giá và hướng dẫn triển khai mô hình nhà và chỗ ở an toàn

    Sáng nay (ngày 25/10), T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đánh giá và hướng dẫn triển khai mô...

    Đọc tiếp
  •