Trang chủ / Lĩnh vực tư vấn

Lĩnh vực tư vấn

- Tư vấn quản lý dự án, phát triển tài nguyên nước.
- Tư vấn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.