Trang chủ / Hệ thống văn bản luật liên quan / Các quyết định đổi tên và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Các quyết định đổi tên và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Quyết định đổi tên Ban Tổ chức Cán bộ

- Quyết định đổi tên Ban Thông tin và Phổ biến Kiến thức

- Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

- Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định Xã hội

- Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Ban Khoa học, Công  nghệ và Môi trường

- Quyết định chức năng, nhiệm vụ của Ban Hợp tác Quốc tế 
 

Nguồn: Vusta.vn

Bình luận & Nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn